Art Basel 2023

Helyszín: Messe Basel, Messeplatz 10, 4058 Bázel, Svájc
Dátum: 2023. jún. 15 – 18.
Leírás

acb Galéria | Feature szektor | stand D12

Test mint hang, kép mint hangzás Ladik Katalin alkotói gyakorlatában

Ladik Katalin (1942, Újvidék, Szerbia) a jugoszláv és magyar neoavantgárd művészetben egyaránt aktív radikális női performanszművészként vált ismertté. Mediálisan változatos, összetett művészeti munkássága a régió legnagyobb közelmúltbeli újrafelfedezésései közé tartozik. Vizuális- és hangköltészete, performanszai a test és a nyelv, a hang és a vizualitás intermediális újraértelmezésén alapulnak. Feminista szemléletmódja nemcsak Jugoszláviában, hanem Magyarországon is radikálisan új pozícióval gazdagította az avantgárd diskurzust, amely számos performanszában és a neoavantgárd művészet nem hivatalos nemzetközi hálózatában való részvételén keresztül is kifejezésre jutott. Ladik alkotói gyakorlata sajátos átjárhatóságot mutat a műfajok között, amelyben a költészet médiumának kiterjesztésén keresztül egy markáns női pozíciót artikulál a szocialista országok férfiak által dominált nyilvános társadalmi terében.

 
Az acb válogatása a műfaji kölcsönhatásokra összpontosít, hangsúlyt fektetve a korai kollázsokra, partitúrákra és fotóperformanszokra, amelyek kiemelik a hang és a hangzás relevanciáját a késő 1960-as évektől az 1970-es éveken keresztül. Ladik gyakorlatában minden médium a hangból indul ki majd vissza is tér ahhoz. A kollázsok kottaként, a vizuális költemények hangzó betűként vagy szövegként fogalmazódnak meg, míg a performanszok során a művész teste a hang által válik az önkifejezés elsődleges csatornájává. Ladik, alkotói tevékenységének jelentős részében olyan zeneiséggel foglalkozik, amely a hang és a női test viszonyát vizsgálja. Kotta és vizuális költészeti elemek, valamint női divat magazinokból kivágott szabásminta részletek már a hetvenes évek közepén megjelentek kollázsaiban. Performanszaiban a művész saját testét, a különböző társadalmi elvárások és szépségideálok artikulálásának, valamint a művész mint nő helyzetére való rávilágítás eszközeként használja, egy erősen patriarchális rendszerben, és ezáltal a női test mint biológiai, társadalmi entitás (és nemzeti tulajdon) nagyfokú átpolitizáltságának.

Preview PDF

CV letöltése
Mutass többet

Ladik Katalin - Estrangement

Ladik Katalin - Első szerelem

Ladik Katalin - Ein den Für

Ladik Katalin - Duet

Ladik Katalin - Desire