ResearchLab

Az acb ResearchLab 2015 szeptemberében jött létre az acb Galéria keretei között. Tevékenységének fókuszában a magyarországi neoavantgárd és posztavantgárd életművek kutatása, bemutatása és publikálása áll, a nemzetközi diskurzusok kontextusában, interregionális szempontok figyelembevételével. A hazai és nemzetközi intézményi és kutatási kooperációkra nyitott ResearchLab célkitűzése a kisebb monografikus jellegű, valamint hosszabb kutatások eredményeit összegző tudományos publikációk megjelentetése, és a kutatási eredmények képviselete a hazai és nemzetközi szakmai közéletben.

A ResearchLab által vezetett kutatások központjában egyrészt az új művek felkutatása, bemutatása, korábban háttérbe szorított életművek és művészeti jelenségek felfedezése, feldolgozása, másrészt az acb Galéria által képviselt művészek adatbázisának fölépítése áll. 

Az acb ResearchLabet 2015 és 2018 között Kürti Emese vezette, jelenleg Balázs Kata és Kopeczky Róna vezetésével működik.

fotó: Genesis P-Orridge (1950-2020) és Tót Endre, 1976, London

Mutass többet

Aktuális kutatási témák

  • a Visegrád Alapítvány által támogatott Bridge Over Time. Art in Central Europe kutatóprojektben való részvétel (2021/2022).
  • neoavantgárd / kísérleti textilművészet
  • a Pécsi Műhely művészeinek életművére irányuló kutatások.
  • az 1980-as évek művészete

Kiadványok

A ResearchLab gondozásában, működésének első öt éve alatt a Pécsi Műhely alkotóival, a bonyhádi zománcművészeti kísérletekkel, a Bosch+Bosch Csoport tevékenységével, Ladik Katalin, fenyvesi Tóth Árpád, Nádor Katalin életművével foglalkozó kiadványok mellett a Hejettes Szomlyazók alkotásaival, vagy a nyolcvanas-kilencvenes évek fotóművészetével, Várnagy Tibor és Eperjesi Ágnes munkásságával foglalkozó kötetek láttak napvilágot. 2021-ben a neoavantgárd textilművészet került előtérbe, Szilvitzky Margit és Kuchta Klára életművének feldolgozásával.

Kiadványok