Bosch+Bosch csoport: Konceptuális művészet a jugoszláv avantgárdból

Helyszín: acb NA
Dátum: 2016. márc. 11. – ápr. 21.
Leírás

Az 1969-ben alakult vajdasági Bosch+Bosch csoport (Szombathy Bálint, Slavko Matković, Szalma László, Kerekes László, Ladik Katalin, Csernik Attila, Ante Vukov) geopolitikai helyzete és „kettős identitása” miatt jóval kevesebb figyelemben részesült, mint amit megérdemel. Míg a magyarországi avantgárddal való szoros kapcsolatukban a „jugoszláv kollégákként” szerepeltek, a jugoszláv és posztjugoszláv művészettörténeti recepció a magyar avantgárddal való kötődésüket hangsúlyozza. Így, miközben a tagok többsége egyénileg nemzetközi ismertségre tett szert az évtizedek során, a csoport művészettörténetileg a kettős marginalizáció pozíciójába került. Pedig a Bosch csoport egyedülálló története épp a régión belüli művészeti együttműködések, inspirációk és információcserék kölcsönösségében fogalmazható meg. A magyarországi klasszikus avantgárd (Kassák Lajos, Tamkó Sirató Károly) szellemi-etikai örökségét a kortárs jugoszláv művészet legprogresszívebb tendenciáival hozták összhangba, és a kísérleti és kritikai művészet – frissességével ma is meglepő - nem hagyományos médiumain keresztül közvetítették.

A csoport szellemi közösségét az avantgárd tradíció és a konvencionális művészettel szembeni generációs lázadás biztosította, de ezen belül a tagok mindegyike egyéni utakat választott. Szombathy Bálint nyelvi és politikai tudatossága a csoport teoretikus működését is meghatározta. Slavko Matkovic tevékenysége a vizuális költészet médiumaitól a térintervenciókig terjedt, Szalma László verbo-vizuális művei explicite jelezték a dadaizmus örökségéhez való kapcsolódást, Csernik Attila pedig saját és mások testét tekintve a művészet médiumának, a body art nyelvét kapcsolta össze jelelméleti kísérletekkel. A csoport női tagja, Ladik Katalin hangköltészete és performanszai a társadalmi nemi szerepek újragondolásának legkorábbi igényét jelezték a hatvanas évek Jugoszláviájában. 

A kiállítás a Bosch+Bosch hét évéből és korábban nem látott művekből mutat be válogatást, új utakat kínálva az avantgárd kapcsolatok regionális kutatásában.

Mutass többet