Az acb ResearchLab 2015 szeptemberében jött létre az acb Galéria keretei között. Tevékenységének fókuszában a magyarországi neoavantgárd és posztavantgárd életművek kutatása, bemutatása és publikálása áll, a nemzetközi diskurzusok kontextusában, interregionális szempontok figyelembevételével. A hazai és nemzetközi intézményi és kutatási kooperációkra nyitott ResearchLab célkitűzése a kisebb monografikus jellegű, valamint hosszabb kutatások eredményeit összegző tudományos publikációk megjelentetése, és a kutatási eredmények képviselete a hazai és nemzetközi szakmai közéletben.

A ResearchLab által vezetett kutatások központjában egyrészt az új művek felkutatása, bemutatása, korábban háttérbe szorított életművek és művészeti jelenségek felfedezése, feldolgozása, másrészt az acb Galéria által képviselt művészek adatbázisának fölépítése áll. A ResearchLab gondozásában, működésének első öt éve alatt a Pécsi Műhely alkotóival, a bonyhádi zománcművészeti kísérletekkel, a Bosch+Bosch Csoport tevékenységével, Ladik Katalin, fenyvesi Tóth Árpád, Nádor Katalin életművével foglalkozó kiadványok mellett a Hejettes Szomlyazók alkotásaival, vagy a nyolcvanas-kilencvenes évek fotóművészetével, Várnagy Tibor és Eperjesi Ágnes munkásságával foglalkozó kötetek láttak napvilágot.

Az acb ResearchLab jelenleg Balázs Kata és Kopeczky Róna vezetésével működik.