Korábbi kiállítások

2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003

Halász Péter Tamás: Piszkos fény

2012.10.19 - 11.16.

 

Halász Péter Tamás karrierjének kezdete óta foglalkozik a fénnyel és a tükröződés optikai jelenségével, illetve ezek sokrétű szemantikai vonatkozásaival. Az utóbbi évek során ezzel párhuzamosan egyre fontosabb szerepet tölt be művészetében a környezettudatosság, különös tekintettel a fölösleges energiahasználatra.

Piszkos fény című kiállításának a fény anyagi mivolta a kiindulópontja. A mesterséges fény mindennapjaink nélkülözhetetlen része, és Halász több most kiállított munkája esetében a médium alapjául is szolgál. A művész Marshall McLuhan azon tételére hivatkozik, amely szerint a villanyáram gerjesztette fény maga is médium. Ez a „tartalom nélküli médium” puszta jelenlétével teret, környezetet generál maga köré abból, amely egyébként sötétségben maradna. Épített környezetünk alapmédiuma a mesterséges fény. Ahhoz, hogy ez a médium létezhessen, nagyrészt fosszilis energiahordozók elégetése szükséges, a művész megfogalmazása szerint: „Az ember fénybábot von maga köré szénből és köolajból.” Halász lightboxai miközben a mesterséges fény médiumát használják, témájukkal, s központi motívumukkal a fosszilis energiahordozókat, illetve azok lehetséges alternatíváit idézik meg.

Lightboxainak tükröződő fekete üvegfelületével a művész szándékoltan megidézi korunk legfontosabb interface-ét, a képernyőt is. A flat tv-k és monitorok életünk legtöbb fontos színterén jelen vannak, „piszkos fényt” kibocsátva magukból, és ablakként szolgálva a külvilág és a virtuális világ felé. A kiállításon a képernyő nemcsak lightboxok formájában, hanem fizikailag is jelen van: Halász egy-egy fekete gránitból kifaragott, fényesre polírozott emlékművet állít a flat tv-nek és a játékkonzolnak.

A villamos áram alapú – elektronikai, kommunikációs – rendszerek „piszkos fénye” mellett szerényebben, ám megvalósításában annál látványosabb formában szerepel a kiállításon a Halász életművében évek óta folyamatosan újra és újra felbukkanó autózás. A nagyvárosi levegő- és környezetszennyezés elsődleges forrásául szolgáló, és számos egyéb konnotációval terhelt automobil és annak különféle alkatrészei korábban is szerepeltek médiumként vagy formai idézetként számos Halász-műben. Most egy autó motorblokkjából kialakított kályhát konstruált a művész, mely, nyilvánvaló referencialitása mellett, funkciója szerint is alkalmas fosszilis energiahordozók elégetésére, így a „piszkos fény” szimbolikájának további jelentésréteggel való bővítésére.