Ladik Katalin

Ooooooooo-pus

Helyszín: Haus der Kunst Museum, Munich
Dátum: 2023. márc. 03. – szept. 10.
Leírás

Az Ooooooooooooo-pus című kiállítás Ladik Katalin (1942, Újvidék) első olyan nagyszabású bemutatkozása Németországban, ami átfogó betekintést enged a művész életművébe. Úttörő művészeti praxisának szellemi és konceptuális gyökerei az egykori Jugoszlávia többnemzetiségű és feminista avantgárdjában rejlenek. Ladik saját testének és hangjának eszköztárával operál, tradicionális nemi szerepeket és női archetípusokat kérdőjelez meg.

Ladik Katalin az egykori Jugoszláviában, Újvidéken született (ma Szerbia), ami régóta és sok szempontból köti össze a Balkánt és Közép-Kelet-Európa egyes részeit. Újvidék többnyelvűsége - leginkább a szerb és a magyar - meghatározó volt Ladik Katalin nyelvi és költészeti érzékenységének kialakulásában, azoknak vizuális megközelítésében. Az 1960-as évek folyamán Ladik az újvidéki irodalmi és művészeti avantgárd szerves részévé vált. Performanszaiban erős iróniával és átható kritikával foglalkozott a régióban uralkodó folklorista és nacionalista diskurzusokkal.

Ladik szerint a test költészetet hoz létre. Ez számára az önreprezentáció egyik médiuma, amelyet performanszaiban következetesen alkalmaz. A korszakban már bevett és új performansz-hagyományok metszéspontjában helyezkedett el, happeningekben, rituálékban és fotóperformanszokban vett részt. Ladik film- és színpadi színésznőként is sikeres volt, és gyakran játszott női ideálokat és női archetípusokat.

Vizuális költeményei - kollázsok, amik varrómintákat, kottákat valamint talált tárgyakat, például rádiók és konyhai készülékek áramköri lapjait tartalmazzák - partitúraként is funkcionálnak. A hang és a kép közötti kapcsolatokat vizsgálják, miközben fonetikai kísérletekkel tágítják a nyelvezet határait. Ladik Katalin művészi gyakorlatának középpontjában a nyelv áll. A költészethez való expanzív hozzáállása a könyvei lapjain, partitúráiban, konkrét verseiben és vizuális kollázsaiban ölt testet. Az utóbbiakhoz hang alapú interpretációk társulnak, amiket a művész különleges hanghasználattal ad elő.

Az első galériatérben látható Ladik varrógépétől induló vörös fonal vezet végig az egész kiállításon a Gyere velem a mitológiába (2017) című szoborig. Egy másik vezérfonal maga a hang, ami Ladik sokrétű életművének kötőszövetét alkotja, és egyben a Haus der Kunst 2023 programjának központi eleme is. A kiállítás három egymásból nyíló terme saját, Ladik vizuális és hangköltészetén alapuló hangzásvilágot alkot, így az Ooooooooooo-pus olyan kiállítás, amelyet legalább annyira kell hallani, mint látni.

A kiállításon a művész két új, az intézmény megbízására készített műve is megtekinthető: egy szobrászati partitúra és egy installáció, amely Ladik Alice in Codeland című multimediális előadásából származik.

Ladik Katalin élőben is fellép a kiállításon Svetlana Maraš zeneszerző társaságában, a Haus der Kunst TUNE programjának részeként 2023. július 14-én és 15-én.

A kiállítás kurátorai: Sarah Johanna Theurer, Hendrik Folkerts, Manuela Hillmann

Fotók: Julian Baumann, Milena Wojhan

Mutass többet