Lázadók szobrai

Helyszín: acb Attachment
Dátum: 2016. ápr. 29. – jún. 02.
Leírás

Az acb Attachment csoportos kiállításának címét Szarka Péter 2002-2003-ban született sorozatától kölcsönöztük. Szarka sorozata, az ezredforduló posztindusztriális társadalmi viszonyai és szellemi állapota kritikájaként, mindenfajta lázadás okafogyottságára és értelmetlenségére, a radikális állítások és cselekedetek ellehetetlenülésére mutat rá. A mostani kiállítás Szarka szkeptikus felvetésének újragondolása a mai magyar és nemzetközi politikai, gazdasági és intellektuális kontextusban, új művek és különböző alkotói attitűdök által reflektálva.

A kiállított művek nyíltan vagy burkoltan reagálnak a mai társadalmi és kulturális környezetre, állítások helyett azonban inkább csak ironikus, olykor pedig szarkasztikus reflexiókat fogalmaznak meg. Közös jellemzőjük a jelképek, szimbólumok használata, melyek manipulált formában jelennek meg, kifordítva, idézőjelbe téve az általuk eredetileg megtestesített eszmét, fogalmat vagy jelenséget, mely legszembetűnőbben Gróf Ferenc, Horváth Tibor és Halász Péter Tamás művein érhető tetten. Több mű reflektál a művészet történetére vagy a művészet (és a design) reprezentációs technikáira, mint Gerhes Gábor, Komoróczky Tamás, Szalay Péter és Szarka Péter kiállított alkotásai. A művek zömének köze van a cím által sugalmazott médiumhoz, a szobrászathoz (bár hagyományos értelemben vett szobornak csak Szalay Péter és Szarka Péter műve nevezhető), annak ellenére, hogy a válogatás nem médium-alapú.

A Lázadók szobrai kiállítás kapcsolódik az acb Galériában 2013-ban megrendezett Minden szükséges eszközzel című csoportos kiállítás felvetéséhez, amelyben radikális művészi állásfoglalásokat mutattunk be. A művészet társadalmi szerepvállalásának tematikája számos alkotói praxisban központi szerepet játszik, az acb Galéria identitásának pedig fontos eleme, hogy kiállításai és egyéb aktivitása révén folyamatosan reagáljon az aktuális politikai és kulturális környezetre. Akkor is, ha ez utóbbi éppen a tehetetlenség és tanácstalanság állapotában van.

Mutass többet