ARCOmadrid 2023

Helyszín: IFEMA Madrid, Avenida del Partenón, 5 28042 Madrid
Dátum: 2023. feb. 22 – 26.
Leírás

acb Galéria | stand 7A06

Az acb Galéria büszkén mutatja be Selma Selman 2018 és 2023 között készült, legújabb fémhulladékra készített festményeinek, rajzainak és egy performansz videójának válogatását az ARCOmadrid művészeti vásáron. 

Selma Selman 1991-ben született Bihácson, egy kis boszniai településen. A roma származású boszniai művésznő Veso Sovilj és Mladen Miljanović tanítványa volt a Banja Luka-i Képzőművészeti Akadémián (festő szak), a New York állambeli Syracuse Egyetemen szerezte meg mester diplomáját (transzmédia, vizuális- és előadóművészetek), jelenleg Amszterdamban folytatja tanulmányait a Rijksakademie van Beeldende Kunsten rezidensképzésén.

A performansz, videó, fotográfia, rajz és festészet műfajaiban alkot. Munkáival egyszerre öleli fel illetve bontja le a roma sztereotípiákat saját tapasztalatain, élethelyzetein és történetein keresztül, ugyanakkor roma származású boszniai női alkotóként önmaga sajátos helyzetére is reflektál. Művészi munkáiban a végső cél a női testek védelme és felvértezése, valamint az elnyomott nők kollektív önfelszabadításának többszintű megközelítése. Selman a volt jugoszláv korszakon átívelő, hosszú múltra visszatekintő kritikai és politikai performanszművészet legifjabb és legizgalmasabb zászlóvivőinek egyike. Ahogyan a testét, a női létállapotot, de még délkelet-európai és roma származását is becsatornázza munkáinak diszkurzív tartalmába, az nem más, mint Ladik Katalin vagy Tanja Ostojić képző- és performanszművészetének friss és erőteljes folytatása.

Fémhulladék-festményei –olykor szimbolikus– önarcképek, családi portrék, hétköznapi boszniai életképek és benyomások, illetve a művészettörténet számára meghatározó figuráira vagy műveire utaló hivatkozások – személyes képi naplóvá állnak össze. A festmények hordozójaként szolgáló fémhulladék a családja küzdelmes létére utal, ahogyan édesapja ehhez hasonló fémhulladékot kénytelen gyűjtögetni és eladni, hogy családja megélhetését biztosítsa. Azzal, hogy festményei alapjául ezt az anyagot használja, Selman személyes üzenete és származása hordozójává alakítja ezt a látszólag haszontalan felületet, erős bázist létrehozva, amelyre építkezve túlmutat a nyomorúságon, a megkülönböztetésen és a sztereotípiákon.

Rajzsorozata még intimebb műegyüttest alkot, hiszen saját női testével és mindazokkal a nemi alapú elvárásokkal kapcsolatos küzdelmét és szenvedését tematizálja, amelyeket a társadalom és különösen saját családja támaszt vele szemben. Selma Selman munkássága tele van feszültséggel és hasadásokkal, ahogy a művész folyamatosan próbálja befoltozni a sebeket, szűkíteni a hatalmas szakadékot származása – és az abból fakadó összes teher – valamint kortárs művészként megélt autonóm identitása között.

Videómunkáiban a művész saját testét, hangját és identitását a politikai ellenállás, a feminista pozíció és a kollektív önfelszabadítás médiumaként használja, de a művészet, a munka és a gazdaság kapcsolatát is megkérdőjelezi, mindezt érzékeny, nyers és ironikus megközelítéssel. A vásáron bemutatott Mercedes Matrix című performansz videóban a művész családja segítségével tűzoltó fejszékkel bont szét egy Mercedest. A Mercedes márkának összetett szimbolikája van különböző szubkultúrákon belül, mind maszkulin státusszimbólumként, mind a paródia célpontjaként él a társadalom kollektív tudatában. Selman ezeket az ellentétes jelentésrétegeket használja fel performatív munkásságában. A családja létfenntartási módjára történő ismételt utaláson túl a performansz egy maszkulin erő szimbólum megsemmisítésére is irányul, ráadásul azt a katartikus érzelmi feszültséget is rögzíti, amikor a művész könnyíthet a benne dúló feszültségen.

Selma Selman a működőképes, kortárs politikai ellenállás lehetőségét keresi, melynek festői és performatív művészeti gyakorlatán túl mutató példája, hogy megalapította a Get The Heck To School nevű szervezetet, amelynek célja a szegénységgel és társadalmi kiközösítéssel küzdő roma lányok képességeinek kibontakoztatása, taníttatása és támogatása szerte a világon.


Preview PDF letöltése

Mutass többet