The Corporation

10

Helyszín: acb Galéria
Dátum: 2010. jún. 25. – júl. 30.
Leírás

Az acb Galéria soron következő kiállítása a The Corporation, egy négy tagból álló művészeti csoport közös nagyméretű installációját és a tagok egy-egy saját művét mutatja be. A The Corporation művészcsoport 2000-ben alakult. A szabad művészi gondolkodást és útkeresést,  eszközhasználatában a műfajok egyenjogúságát célozza - a hagyományos olaj-vászon képektől a video- és fény-installációkon, az akció- és konceptuálisművészeten át az elektronikus zenei kísérletekig. Számos közös felületen találkoznak a tagok problémafelvetései, ilyenek például a társadalmi struktúrákat, az egyén helyét, szerepét, felelősségét, álláspontját, különböző minőségeit felvető kérdések és témaválasztások. Korábban összművészeti helyszíneken, elektronikus-zenei eseményeken, fesztiválokon jelentek meg a kezdetektől együtt dolgozva fiatal művészekkel. Hat évvel a közös alkotómunka szüneteltetése után a tagok - Borsos János, Mátrai Erik, .page. és Szenteleki Gábor -, akik egyénileg folyamatosan jelen vannak a kortárs művészeti életben, fennállásuk óta először állítanak ki galériában.

Borsos János olyan médiumokkal dolgozik, amik konceptuális művészetében a leginkább segítik a tartalmi kifejezést. Művészete társadalom érzékeny és kritikus. Az itt bemutatásra kerülő önfeltáró alkotása manipulált biztonsági kamerák és monitor felhasználásával készült. Mátrai Erik 3 témát kutat a The Corporation keretein belül. „Spot-install” című munkája egy fény és füst segít­sé­gé­vel lét­re­jövő installáció rendszer, jól ismert „Mária fotó” sorozata a Mária ábrá­zo­lá­sok jelen­kori fel­dol­go­zására tesznek kísérletet, „Madár-rajz soro­zatában” hosszú expo­zí­ci­ó­val fotó­zott madárröptékkel és a káosz alakította rend tematikájával foglalkozik. .page. „Organikus tech­no­ló­gia” sorozata nagy­mé­retű (tus)kalligráfiákból áll. Az „Összefüggés-sokkok” című sorozata pedig loop-alapú digitális vetítés-kísérletek. Az acb Galériában kiállított „Tudat” című videó-önarcképe digitális szekvenciák és szabadkézi kalligráfiák sablonjaiból építkezve törekszik a személyesség megragadására. Szenteleki Gábor olaj, vászon alapú különös atmoszférájú, már-már spirituális festményein aktuális tár­sa­dalmi feszült­sé­gek és egy­más­ra­utalt­sá­gok témá­ját dolgozza fel.

Mutass többet