Tarr Hajnalka

Átmeneti tér

Helyszín: acb Galéria
Dátum: 2015. szept. 11. – okt. 16.
Leírás

„Az emberi lény születése pillanatától szembesül annak a kapcsolatnak a problematikájával, amely az objektívan észlelt és a szubjektíven átélt között van.  Ennek a folyamatosan felülíródó kapcsolatnak a tere, a hely ahol ez a mozgás folyamatosan zajlik az élménymegközelítés köztes területe, amelyhez a belső realitás éppúgy hozzájárul, mint a külső, melyek között átmenetet képez és amely térben a legtöbb időt töltjük. Ennek a térnek legalább annyira a feladata az, hogy az a belső és a külső valóságot szétválassza, mint amennyire az is, hogy e két tartományt kölcsönösségben tartsa. A kiállítás ennek a térnek és az abban való mozgásnak a vizuális modellezését kísérli meg, szubjektív és objektív pontok összefüggéshálóinak geometrikus tereit vizsgálva, végig fentartva a kérdést: ha a valóságról alkotott minden kijelentésünket és definiciónkat kizárólag e szubjektív és objektív elemekből egyaránt összegyúrt térből vagyunk képesek csak artikulálni, nem tökéletesen önhitt próbálkozás-e bármit is kijelenteni a valóságról? Vagy a legegyszerűbb belátni, hogy a valóság elfogadása sohasem teljes, senki nem mentesül a belső és a külső valóság összekapcsolásának terhétől, amire egész életünkben akarva akaratlanul vállalkozunk, mint valami bukott hős, kinek elrendelt bukottságának tényét még a film végén sem merjük kimondani. Legalábbis hangosan“ – Tarr Hajnalka.

Tarr Hajnalka új munkái a belső, érzelmi és pszichológiai terek és a külső, valós, vagy valósnak gondolt fizikai terek között létező tartományt, összefüggéseket, átfedéseket, kapcsolati pontokat, viszony- és koordináta-rendszert vizsgálja. Ezek az átmeneti térként megfogalmazott művek repetitív, meditatív alkotási folyamat során jönnek létre. A kiállításon vegyes technikával létrehozott képobjektek, reliefek, tér-képek, tér-dimenziók kerülnek bemutatásra. Hordozójuk rétegelt falemez, amelyen kollázs, rajzolt, valamint dróttal és damillal készült két- és háromdimenziós vonalstruktúrák jelennek meg. Több művön is megjelenik a Magyar Értelmező Kéziszótár lapjainak összeszövésével készült háttér, amely felidézi Tarr Hajnalka közelmúltbeli, a külső világ fogalmi megragadhatóságának lehetetlenségével foglalkozó sorozatát.

Támogatta: NKA


Mutass többet