Roskó Gábor

Belga Kongó

Helyszín: acb Attachment
Dátum: 2013. nov. 22. – dec. 20.
Leírás

Az acb Galéria először mutatja be egyéni kiállításon Roskó Gábor műveit. Az 1980-as években
festőként indult Roskó az évtized végétől a kerámia és a grafika médiumával bővítette eszköztárát.
Figuratív alkotásai mindhárom műfajban saját korának (fizikai vagy szellemi) realitásaiból indulnak
ki, melyek átszűrve egy allegorikus-ironikus, változatos történelmi hagyományokból merített
utalásokkal tarkított szubjektív kifejezésmódon, enigmatikus és időtlen művekként állnak nézőjük
előtt. Történelmi referenciái között megtaláljuk a zsidó hagyomány mellett több ókori kultúra
vizuális és irodalmi (főként mitikus és fabulisztikus) emlékanyagát: a Földközi-tengeri kultúrák
mellett a Közel-Kelet és a Távol-Kelet öröksége is fontos forrás Roskó számára. Festményein
és grafikáin gyakran állatokat és embereket (valós, mitologikus és irodalmi személyeket), illetve
belőlük alkotott hibrid lényeket (pl állatfejű emberalakokat) helyez szürreális életképekbe, máskor
emberi, állati, növényi és tárgyi motívumokat szervez emblémaszerű, zárt kompozíciókba, mely
utóbbi kerámiáinak képi világára is jellemző. Műveinek fontos eleme a szöveg, mely olykor
a műben feliratként megjelenve, máskor a mű címeként kerül a képi tartalommal relációba,
támpontot, további lehetséges réteget adva az értelmezés számára (akár a vizuális tartalom
relativizálása, elidegenítése révén). Roskó Gábor művei, miközben számos eszközükkel
relativizálják a jelent, olyan aktuális témákat vetnek fel, mint az antiszemitizmus, a kolonializmus
különböző formái, vagy a nemzeti (identitás)politika. Az ezeket a felvetéseket (nemritkán
állásfoglalásokat) a szimbólumokkal, allegóriával és iróniával átitatott képi világba transzponáló
művek asszociációkra és gondolkodásra serkentik nézőiket, próbára téve fikcióval, valósággal,
privát történelemmel, ideológiával kapcsolatos nézőpontjukat.

A Belga Kongó című kiállítás középpontjában egyetlen mű, egy nagyméretű festett kerámiaváza
áll. A formájával az archaikus görög vázákat, fehér alapon kobaltkék motívumokkal festett, magas
tűzön égetett máza révén a kínai vázafestési hagyományokat idéző művön a művész grafikáiról
ismerős emberi, állati és növényi figurák láthatók. A festett figurák nem alkotnak hálózatszerű
mintát, egyesek jelenetekbe szervezve, mások önmagukban szerepelnek, dinamikusan lefedve a
váza felületét.

A festett kerámia műfaji határaival mind formai mind technikai téren majd negyedszázada
kísérletező Roskó életművében ez az első darab, amelyen a téma a máz festett motívumaiból
bontakozik ki. Korábbi kerámiái plasztikákként működtek: önálló szobrokként vagy
szoborcsoportba szervezve. A váza esetében komoly jelentésbeli funkciója van ugyan a műfajnak,
mint plasztikus hordozónak, a hangsúly mégis a festészeti elemre helyeződik. A vázaforma és
a máz archaikus utalásai a festett motívumokkal összefüggésben jutnak szerephez, utóbbi a
narratív és asszociatív tartalmának előtérbe tolulása miatt. A műfaj kapcsán a művészettörténeti
hagyományokra való utalások mellett fontos kortárs referencia a neves brit képzőművész,
Grayson Perry, aki társadalomkritikai témájú, a médium technikai határait is feszegető festett
kerámiavázáival tett szert nemzetközi elismertségre.

A Belga Kongó cím a kiállításon bemutatásra kerülő másik alkotással összefüggésben jut
jelentőséghez. Ez a mű egy fotó, amelyről a művész szándéka szerint a közönség először a
kiállítás megtekintésekor kaphat információt.

 

 

Mutass többet