Heat

Helyszín: acb NA
Dátum: 2017. júl. 07. – aug. 03.
Leírás

Michel Foucault szerint a szexualitás történetét az elnyomó hatalmak diskurzusai felől érdemes vizsgálni. Ezek a hatalmi rendszerek az évszázadok alatt nem egyszerűen tiltásokat, hanem olyan új morális elveket vezettek be, amelyek kikényszerítették és érvényesítették a morális tilalmakat. A huszadik század folyamán a szovjet típusú rendszerek retorikailag egy konzervatív és represszív erkölcsiséget képviseltek, ahol háttérbe szorultak a testtel és a testi örömmel, az erotikával kapcsolatos szempontok. A szocialista realizmus kulturális rendszerében a test reprezentációja és esztétikája ideológiai elvárásokat töltött be és a vasfüggönyön túli élveteg világgal szemben határozta meg magát. A hivatalos diskurzusok, a sajtó kontrollja és a politikai vezetők propagandisztikus puritanizmusa ellenére azonban nagyon korán, a hatvanas évek legelejétől jelentkeztek repedések a testhasználat és az erotika kérdéskörében. Ahogy az ifjúsági szubkultúra egyfajta párhuzamos valóságként egyre inkább megerősödött Budapesten és a nemzetközi popkultúra és divat, majd az 1968 körüli világméretű szexuális forradalom részének tekintette magát, a test egyre inkább elveszítette irányított ideologikus szerepét. A koncertek és házibulik ellenőrizhetetlen társasági szövedéke visszafoglalta a szexualitás és az erotika kisajátított fogalmait, és a vizuális kultúrában is szerepet szánt nekik.

Az acb NA új kiállítása olyan – jelentős részben kevéssé ismert – műveket vizsgál, amelyek képesek megjeleníteni a rendszerváltás előtti magyarországi underground erotikus kultúrához való viszonyát. A fotókon, képversen és táblaképen keresztül megmutatkozó új nyelviség annak bizonyítéka, hogy a neoavantgárd nem egyszerűen csak visszafoglalta a testfogalmat, hanem kritikai reflexiókat is adott rá, és a vizuális kutatások tárgyává tette. A kiállítás fontos hangsúlyaként megjelennek a hagyományos, férfiak által irányított diskurzusok női alternatívái is, amelyek saját nyelvhasználat kialakítására törekedve jelezték egy feminizmushoz közeli szemléletmód megjelenését.

Mutass többet