Gróf Ferenc

Helyszín: acb Galéria
Dátum: 2017. szept. 29. – nov. 10.
Leírás

Gróf Ferenc X̣ című egyéni kiállítása az emberi test és különböző írásképek viszonyát vizsgálja az elmúlt egy évben készült, tipográfiai kísérletekből született munkákból építkezve. Xenográfia - talán ezzel a kifejezéssel lehetne leginkább leírni Gróf munkamódszerét. Az eredeti görög xenos kifejezés egyszerre jelenthet vendéget és befogadót, idegent és barátot, ahogy a gráphō ige jelentése is többes: rajzol, ír, karcol. A spirituális hagyomány szerint a xenográfia olyan nyelven való írást jelent, amit az illető egyáltalán nem ismer. Thomas Morus ötszáz évvel ezelőtt publikált Utópiájának kezdőlapjain egy imaginárius ország térképe mellett egy utópikus ábécét láthatunk. Új világ, új ember, új írásrendszer: Utopiensium Alphabetum. Mit tár fel a modern betűtípusok hierografikus eredete? A kiállítás címét adó karakter, az „alul pontos x”, a kiterjesztett latin ábécé része, egyes már kihalt nyelvek írásrendszerében, illetve transzliterációkban használatos, de akár piktogramként is értelmezhető, a zuhanó ember szimbólumaként. A bemutatásra kerülő munkák rendezési elve a korai modernitás anatómiai színházainak struktúráját követi. A boncasztalon betűtestek hevernek, egy újragondolandó utópia szövegének ékezetei, központozási jelei.

Gróf Ferenc (1972) az elmúlt évtizedben a Société Réaliste csoport tagjaként nyelvi és tipográfiai elemekből, statisztikákból, kartográfiai jelekből hozott létre különös művészeti nyelvet a társadalmi folyamatok vizsgálatára, a múlt és a jelen összefüggéseinek felmutatására. A csoport felbomlását követően a látásmód és a szemlélet megmarad. Munkái a tervezőgrafika és a térbeliség keresztmetszetében álló ideológiai lenyomatokkal foglalkoznak.

 

Támogató:

Budapesti Francia Intézet

A kiállítás az acb Galéria és az OFF-Biennále Egyesület együttműködésében valósult meg.

Mutass többet