Blokkolt folyósítás

Helyszín: acb Galéria
Dátum: 2009. szept. 11. – okt. 20.
Leírás

Éppen húsz éve hagytuk magunk mögött az utolsó olyan államformát, amely hivatalának érezte, hogy morális elvárásokkal legyen pénzhez való viszonyunkat illetően. Azóta erkölcsi gátak nem, legfeljebb törvényi szabályozás, praktikus szempontjaink és a gazdaság lehetőségei határozzák meg, milyen mértékben áramoltatjuk a pénzt saját medreinkbe. A rendszer összetett játéktereppé vált, energiáink nagy része a pénz bűnös voltának firtatása helyett a játékszabályok kiismerésére és a túlélési stratégiák kialakítására irányul. Ez a feszített, az állandó lépéstartást célzó munka azonban gyakran indirekt módon aprózza fel az alkotóerőt, mindennapos helyezkedéseink folyamán észrevétlenül veszi el a rendszert kritizáló kedvet, különösen mostanában, mikor úgy tűnik, minden eddiginél jobban elakadt a gazdaság folyása.

Szerencsés esetben - ám a valóságban ritkán - a készpénz és a kreatív energia azonos irányba, egymást erősítve áramlik. Az elapadt pénzáramlás megakadályozhatja kreatív művek születését, paradox módon azonban be is indítja a szellem működését, és olyan művek létrejöttét inspirálhatja, amelyek a kialakult ellehetetlenülő helyzetre reagálnak.

Az acb Galéria ez év szeptemberében a gazdasági és szellemi működés eltérő érdekeinek feszültségéből születő, jelen gazdasági helyzetünkre reagáló kiállítást rendez, melyen a művészek javarészt új, illetve az elmúlt egy-két évben készített művel vesznek részt. 

A kiállítást Szabó Eszter új animációjának sorban álló, várakozó figurái vezetik be, a többi terembe lépve pedig három tematikus részre oszlanak a művek. A művészek egy része magát a pénzt használja az alkotás tárgyaként és alapanyagaként. A pénzt nemcsak elkölteni lehet, de nagy nyomással préselni (Horváth Tibor), üllőn kalapálni (Csontó Lajos), apróra vágni (Lénárd Anna) vagy akár mikrobákat is lehet növeszteni rajta (Várnai Gyula). Az Egyetemes Létminimum Járadék mindenkit megillető szükségszerűségét illetően egy bankkártya dizájnjával tesz javaslatot St.Auby Tamás. Az egyik bejáratot pedig Komlovszky-Szvet Tamás pénzfüggönye blokkolja.
A gazdaság által keltett pszichés feszültségekre reagáló munkák alkotják a másik csoportot: Baglyas Erika RELAX feliratos fakírágya, a műgyűjtőkkel ittapirosholapirosozó Mécs Miklós videómunkája vagy Pacsika Rudolf és Koronczi Endre installációja. 

A művek harmadik csoportja pedig különböző utakat nyit ebből a feszültségből, némelyikük praktikus (Uglár Csaba), némelyikük spirituális irányba (Tóth Gábor). Kényszerűen behatárolt utat tapos Süli-Zakar Szabolcs videóinstallációjának koldusa.

A kiállítás az új munkák mellett felidéz egy projektet közvetlenül a rendszerváltás utáni időszakból, abból az időből, mikor még éppen csak ismerkedtünk a mai értelemben vett pénzfogalommal, és a burzsoázia diszkrét bájában rejlő lehetőségekkel. Nemes Csaba – Veress Zsolt több mint 15 évvel ezelőtti, több éven át tartó, több műtárgyat és kiállítást eredményező projektje teljes formájában most kerül először bemutatásra. 

A kiállítás címe Madácsy István grafikájáról származik.

Lénárd Anna

Kiállítás kurátorai: Lénárd Anna, Pados Gábor

Kiállító művészek: Baglyas Erika, Csontó Lajos, Horváth Tibor, Komlovszky-Szvet Tamás, Koronczi Endre, Lénárd Anna, Madácsy István, Mécs Miklós, Nemes Csaba – Veress Zsolt, Pacsika Rudolf, Süli-Zakar Szabolcs, Szabó Eszter, St. Auby Tamás, Tóth Gábor, Uglár Csaba, Várnai Gyula

Mutass többet