Batykó Róbert

King Size

Helyszín: acb Attachment
Dátum: 2015. okt. 02 – 22.
Leírás

Batykó Róbert művészi munkásságát fiatal kora ellenére olyan elismerések kísérték eddig, mint a Strabag-díj, a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj, vagy az AVIVA-díj jelölés. Pályája kezdeteitől megmutatkozott művészetének egyéni karaktere, mely a hard edge sajátos felfogású alkalmazása során a pop artból, a street artból és graffitiművészetből, a fotórealizmusból és a montázshasználatból is merít. Bár kiindulásul mindennapjainkban előforduló látványokat használ, a szokatlan képkivágásoknak, és az egy képen belül alkalmazott különböző festőiségű felületeknek köszönhetően Batykó festményeit leginkább az absztrakt karakter jellemzi.

Batykó Róbert legújabb, 2015 nyarán Németországban festett sorozatát mutatja be az acb Attachmentben. A festmények kiindulópontjául különböző termékek csomagolásai szolgáltak, kiterített dobozok, melyek külsejét élénk színmezők és absztrakt mintázatok borítják. A téma Batykót mindenekelőtt vizuális vonatkozásai szempontjából foglakoztatja, a főként geometrikus mintázatú, hajtások és perforációk által tagolt struktúrájú „szétlapított” papírdobozok a hard edge festészet újfajta szemléleti és technikai megközelítésére teremtenek alkalmat számára. Batykó részben visszakanyarodik legelső szériái (kazetták, logók)redukált formavilágához, ezzel párhuzamosan pedig technikai redukciót is végrehajt: elszakad a layerek sokaságából felépített, különböző festészeti minőségeket felvonultató képfelülettől, egyetlen vékony festékréteggel dolgozik, olykor azt is visszacsiszolja, melynek révén a festmények print-szerű hatást keltenek.

Új művei előzményeinek tekinthető a 2014 őszétől festett, kamionok hátsó ajtajának minimalista, funkcionális design-ját és jeleit ábrázoló, a geometrikus absztrakció történeti hagyományaira is reflektáló festménysorozata. A csukott ajtó, mint a jelenlegi széria esetében a doboz felülete, egy olyan sík, amely elzár, elrejt valamit, az azt ábrázoló kép pedig ezt a síkot képezi le, szintén a síkban. A táblakép síkja általi elfedés és megmutatás kettősségének művészet- és vizuális percepció-történeti vonatkozásai mellett Batykó a festmény ábrázoló- és objekt-jellegének dichotómiáját is tematizálja. A pop-os hatású, a street art és a graffiti hagyományait (s ezzel saját művészetének kezdeteit) is felidéző sorozat festészetileg és tematikailag is továbbgondolt folytatása Batykó eddigi művészeti tevékenységének.

Mutass többet