fenyvesi Tóth Árpád

A művészről

fenyvesi Tóth Árpád (1950-2014) élete nagy részét a hivatalos és underground művészeti színterektől egyaránt távol, Balatonfenyvesen töltötte. Habár ismerte a magyarországi neoavantgárd belső köreit, törekvései elsősorban a történeti avantgárd örökségéhez, különösen Kassák Lajos munkásságához kötötték, valamint a szabadkai Bosch+Bosch csoport szellemiségéhez kapcsolódott. A hatvanas évek közepén elmerült a vizuális költészetben, a kollázs technikáját, grafikai elemeket és szemiotikai kutatások eredményeit felhasználva. Ezzel egyidejűleg grafikai munkákat készített, melyeket a tér analízise, valamint a szürnaturalizmus és a bioromantika hagyományai jellemeztek. A nyolcvanas évek első felében korai tapasztalatait tovább gyarapította a távol-keleti filozófia iránti érdeklődése, amelynek eredményeképp létrehozta a geometrikus Tao Te King-sorozatot. Első képregényeit - a műfaj legkorábbi kiemelkedő példáit létrehozva Magyarországon - 1972-ben késztette, 1975-ben pedig csatlakozott a mail art hálózathoz, így válva a kiterjedt nemzetközi mozgalom tagjává, miközben viszonylagos elzártságban élt a Balaton-parti településen. 

Mutass többet

Életrajz