A 2003-ban alapított acb Galéria küldetése a kortárs művészet és a magyar neoavantgárd művészet képviselete Magyarországon és a nemzetközi színtéren. A galéria által képviselt, különböző generációkhoz tartozó művészek tevékenységének közös jellemzője a médiumtól független konceptualitás.

A galéria alapvető törekvése a kortárs művészet és közönségének összekapcsolása. Célunk egy olyan platform megteremtése, amelynek keretében a művészek munkáikat egy professzionális szakmai hátterű kontextusban mutathatják be. Ennek bázisát a gyűjtőkkel, szakmai partnerekkel és természetesen a széles közönséggel való együttműködés jelenti.  

2016 márciusától három kiállítótérben – az acb Galériában, az acb Attachmentben és az acb NA-ban – párhuzamosan három kiállítást tudunk egyszerre bemutatni. Programunkban a galéria művészeinek egyéni kiállításai mellett fontos szerepet tulajdonítunk a csoportos kiállításoknak is. Utóbbiak gyakran meghívott kurátorok szervezésében, a kortárs művészet egy-egy médiuma, tendenciája vagy aktuális jelensége köré épülnek. Kiállításainkat gyakran kísérik tárlatvezetések és kerekasztal-beszélgetések, időről időre pedig kiadványokat jelentetünk meg egy-egy művészhez vagy kiállításhoz kapcsolódóan.

Tevékenységünket olyan gyűjtőkörre alapozzuk, amely figyelemmel követi a magyar és a nemzetközi kortárs művészet tendenciáit, és amely nyitott az új, előremutató törekvésekre és a nem hagyományos médiumokra.

A kortárs művészek hazai és nemzetközi képviselete mellett az acb Galéria kezdeményezője és támogatója olyan projekteknek, amelyek célja a művészeti élet konvencionális beidegződéseinek újragondolása. Ambíciónk szerint ezek a projektek abban is segítenek, hogy a kortárs képzőművészet pozíciója megerősödhessen a magyarországi kulturális életben.

2015 szeptemberében acb ResearchLab néven a Galéria megalapította legújabb részlegét. A ResearchLab tevékenységének fókuszában a magyarországi neoavantgárd és posztavantgárd életművek kutatása, feldolgozása és publikálása áll, hiánypótló jelleggel és a kurrens nemzetközi diskurzusok kontextusában. Az acb Galéria alegységeként részt vesz a galéria kiállításainak koncipiálásában, tudományos előkészítésében, és kutatási hátteret biztosít a megvalósításukhoz. A ResearchLab fő tevékenységéhez tartozik a kisebb, monografikus kiadványok sorozatszerű, valamint a több éves kutatási eredményeket összegző tudományos publikációk megjelentetése.