HÁLÓZATOS KUTATÁS

Az acb ResearchLab az acb Galéria keretei között jött létre, 2015 szeptemberében. Tevékenységének fókuszában a magyarországi neoavantgárd és posztavantgárd életművek kutatása, bemutatása és publikálása áll, hiánypótló jelleggel és a kurrens nemzetközi diskurzusok kontextusában. A ResearchLab célja a kisebb monografikus jellegű, valamint a több éves kutatási eredményeket összegző tudományos publikációk megjelentetése. A 2016. márciusában megnyíló új kiállítóhely, az acb NA galéria a ResearchLab működéséhez kötődően az egyes életművek illetve művészcsoportok tevékenységének szekvenciáit mutatja be, ugyancsak sorozatszerűen és kurátori válogatásban.

A kutatások módszertana – vagyis a hálózatos kutatás – abból a felismerésből vezethető le, hogy a hatvanas-hetvenes években egymással kapcsolatban álló és együttműködő avantgárd művészek (Altorjay Gábor, Ladik Katalin, Szentjóby Tamás, Szombathy Bálint, Fenyvesi Tóth Árpád, Tót Endre, Vető János, a Pécsi Műhely tagjai – többségükben ma már az acb Galéria művészei) tevékenységét érdemes szinkronitásban, egymás referencialitásában vizsgálni. A hálózatos kutatás előnye így nem pusztán csak az avantgárd kapcsolatok, hanem az experimentális műfajokban aktív művészek kölcsönös inspirációja felől nézve is számottevő, amit az egyes művész-archívumokban fellelt dokumentumok támasztanak alá. A ResearchLab célja egyrészt új művek felkutatása, bemutatása és ezáltal az avantgárd művészet képviselete a kortárs diskurzusokban, másrészt a galériához tartozó művészek adatbázisának fölépítése és – hosszabb távon – hozzáférhetővé tétele más kutatások számára.

Az acb kutatási programjára támaszkodó kiállításaink a Kiállítások - NA menüpontban érhetők el.