HÁLÓZATOS KUTATÁS

Az acb ResearchLab az acb Galéria keretei között jött létre, 2015 szeptemberében. Tevékenységének fókuszában a magyarországi neoavantgárd és posztavantgárd életművek kutatása, bemutatása és publikálása áll, hiánypótló jelleggel és a kurrens nemzetközi diskurzusok kontextusában. A ResearchLab célja a kisebb monografikus jellegű, valamint a több éves kutatási eredményeket összegző tudományos publikációk megjelentetése. A 2016. márciusában megnyíló új kiállítóhely, az acb NA galéria a ResearchLab működéséhez kötődően az egyes életművek illetve művészcsoportok tevékenységének szekvenciáit mutatja be, ugyancsak sorozatszerűen és kurátori válogatásban.

A kutatások módszertana – vagyis a hálózatos kutatás – abból a felismerésből vezethető le, hogy a hatvanas-hetvenes években egymással kapcsolatban álló és együttműködő avantgárd művészek (Altorjay Gábor, Ladik Katalin, Szentjóby Tamás, Szombathy Bálint, Tót Endre, Vető János és a Pécsi Műhely tagjai – többségükben ma már az acb Galéria művészei) tevékenységét érdemes szinkronitásban, egymás referencialitásában vizsgálni. A hálózatos kutatás előnye így nem pusztán csak az avantgárd kapcsolatok, hanem az experimentális műfajokban aktív művészek kölcsönös inspirációja felől nézve is számottevő, amit az egyes művész-archívumokban fellelt dokumentumok támasztanak alá. A ResearchLab célja egyrészt új művek felkutatása, bemutatása és ezáltal az avantgárd művészet képviselete a kortárs diskurzusokban, másrészt a galériához tartozó művészek adatbázisának fölépítése és – hosszabb távon – hozzáférhetővé tétele más kutatások számára.

Kiemelt projektek:

  • Ezoterikus avantgárd. Akcionizmus Magyarországon 1966-1975 (tanulmánykötet)
  • Tót Endre oeuvre-katalógus

Az acb ResearchLab vezetője Kürti Emese PhD művészettörténész

Kürti Emese művészettörténész, kritikus, kutató 2009-2015 között a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa, 2008-2014 között a Magyar Narancs képzőművészeti kolumnistája volt. Számos tanulmány, cikk szerzője. 2013-ban elnyerte az AICA magyar tagozatának műkritikusi díját, 2009-ben, majd 2014-ben és 2015-ben is Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjban részesült. Doktori disszertációját az ELTE Film-, Média- és Kultúraelmélet doktori programjában Experimentalizmus, avantgárd és közösségi hálózatok a hatvanas években. Dr. Végh László és köre címmel írta. Kutatási területe a hatvanas-hetvenes évek avantgárd művészetének experimentális tendenciái, valamint a kortárs képzőművészet. Készülő tanulmánykötete, a magyarországi akcionizmus (happening, fluxus) történetének első összefoglalása várhatóan 2016 folyamán jelenik meg.

 

Kutatói asszisztensek: Bálint Réka, Tar Etelka, Zemlényi-Kovács Barnabás

Bálint Réka végzős esztétika és művészettörténet szakos hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán.

Tar Etelka 2015-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol kommunikátor végzettséget szerzett.

Zemlényi-Kovács Barnabás a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészet-elmélet szakára jár.